کالایی در سبد نیست
 
 
قیمت دلار 23.000 تومان محاسبه شده است.
هزینه برق
KWh
مدل تاریخ تولید هش ریت میزان مصرف میزان صدا الگوریتم درآمد روزانه / تومان
BM-K1 Nov 2020 5.3Th/s 835W 74db Kadena 940,010
A10 Pro+ ETHMiner (720Mh) Dec 2020 720Mh/s 1300W 70db EtHash 702,190
A10 Pro ETHMiner (500Mh) May 2020 500Mh/s 750W 75db EtHash 487,600
Antminer Z15 Jun 2020 420ksol/s 1510W 72db Equihash 477,250
A10 ETHMaster (485Mh) Sep 2018 485Mh/s 850W 75db EtHash 473,110
BM-N1 Nov 2020 6.6Th/s 2400W 72db Eaglesong 440,910
A10 ETHMaster (432Mh) Sep 2018 432Mh/s 740W 75db EtHash 421,360
Whatsminer M30S++ Oct 2020 112Th/s 3472W 75db SHA-256 366,850
Antminer S19 Pro (110Th) May 2020 110Th/s 3250W 75db SHA-256 360,180
HS3 Oct 2020 2Th/s 2000W 75db Handshake 336,720
Whatsminer M30S+ Oct 2020 100Th/s 3400W 75db SHA-256 327,520
Antminer S19 (95Th) May 2020 95Th/s 3250W 75db SHA-256 311,190
AvalonMiner 1246 Jan 2021 90Th/s 3420W 75db SHA-256 294,630
Whatsminer M30S Apr 2020 86Th/s 3268W 72db SHA-256 281,520
Antminer T19 (84Th) Jun 2020 84Th/s 3150W 75db SHA-256 275,080
AvalonMiner 1166 Pro Aug 2020 81Th/s 3400W 75db SHA-256 265,190
Tardis Nov 2018 80Th/s 6300W 80db SHA-256 261,970
8 Nano Pro May 2018 76Th/s 4000W 48db SHA-256 248,860
Hornbill H8 Oct 2020 74Th/s 3330W 76db SHA-256 242,420
Antminer S17+ (73Th) Dec 2019 73Th/s 2920W 75db SHA-256 238,970
Whatsminer M31S Apr 2020 70Th/s 3220W 75db SHA-256 229,310
B3 Mute Sep 2018 230Mh/s 1150W 60db 2 224,250
B3 Pro (8G) Jun 2018 230Mh/s 1250W 70db 3 224,250
B3 Pro Apr 2018 230Mh/s 1250W 70db 3 224,250
Whatsminer M20S Aug 2019 68Th/s 3360W 75db SHA-256 222,640
STU-U1++ Jul 2019 52Th/s 2200W 76db Blake256R14 218,960
Antminer G2 Dec 2017 220Mh/s 1200W 72db EtHash 214,590
Antminer T17+ (64Th) Dec 2019 64Th/s 3200W 75db SHA-256 209,530
Antminer S17e (64Th) Nov 2019 64Th/s 2880W 80db SHA-256 209,530
AvalonMiner 1146 Pro Aug 2020 63Th/s 3276W 75db SHA-256 206,310
Zeon 180K Sep 2018 180ksol/s 2200W 47db Equihash 204,470
Whatsminer M32 Jul 2020 62Th/s 3348W 75db SHA-256 203,090
Whatsminer D1 Nov 2018 48Th/s 2200W 75db Blake256R14 201,940
Toddminer C1 PRO May 2020 3Th/s 2700W 70db Eaglesong 200,330
STU-U8 Pro Sep 2019 60Th/s 2800W 76db SHA-256 196,420
8 Nano S 58Th Dec 2019 58Th/s 2500W 47db SHA-256 189,980
T3+ 57T Sep 2019 57Th/s 3300W 75db SHA-256 186,760
Antminer E3 (190Mh) Jul 2018 190Mh/s 760W 76db EtHash 185,380
Whatsminer M21S Jun 2019 56Th/s 3360W 75db SHA-256 183,310
Antminer S17 (56Th) Apr 2019 56Th/s 2520W 82db SHA-256 183,310
Whatsminer M10S Sep 2018 55Th/s 3500W 75db SHA-256 180,090
Antminer E3 (180Mh) Jul 2018 180Mh/s 800W 75db EtHash 175,490
Antminer T17e (53Th) Nov 2019 53Th/s 2915W 80db SHA-256 173,650
Antminer S17 Pro (53Th) Apr 2019 53Th/s 2094W 82db SHA-256 173,650
Antminer S17 (53Th) Apr 2019 53Th/s 2385W 82db SHA-256 173,650
T3+ 52T May 2019 52Th/s 2800W 75db SHA-256 170,200
Ebit E12+ Sep 2019 50Th/s 2500W 75db SHA-256 163,760
AvalonMiner 1066 Sep 2019 50Th/s 3250W 75db SHA-256 163,760
T3 50T Jul 2019 50Th/s 3100W db SHA-256 163,760
Antminer S17 Pro (50Th) Apr 2019 50Th/s 1975W 82db SHA-256 163,760
Snow Panther A1 Jan 2018 49Th/s 5400W 82db SHA-256 160,540
B8 Dec 2017 49Th/s 6400W 85db SHA-256 160,540
A9++ ZMaster May 2019 140ksol/s 1550W 75db Equihash 159,160
Antminer Z11 Apr 2019 135ksol/s 1418W 70db Equihash 153,410
STU-U8 Jul 2019 46Th/s 2100W 76db SHA-256 150,650
A6+ LTCMaster Mar 2019 2.2Gh/s 2100W 82db Scrypt 148,120
Ebit E12 Sep 2019 44Th/s 2500W 75db SHA-256 143,980
Ebit E11++ Oct 2018 44Th/s 1980W 75db SHA-256 143,980
8 Nano 44Th Oct 2018 44Th/s 2100W 47db SHA-256 143,980
Antminer DR5 (34Th) Dec 2018 34Th/s 1800W 76db Blake256R14 143,060
T3 43T Jan 2019 43Th/s 2100W 75db SHA-256 140,760
A9+ ZMaster Jan 2019 120ksol/s 1550W 75db Equihash 136,390
Antminer T17 (40Th) May 2019 40Th/s 2200W 82db SHA-256 131,100
T3 39T Mar 2019 39Th/s 2150W 75db SHA-256 127,650
AvalonMiner 1047 Sep 2019 37Th/s 2380W 70db SHA-256 121,210
Ebit E11+ Oct 2018 37Th/s 2035W 75db SHA-256 121,210
WX6 Jan 2018 34Th/s 5000W 72db SHA-256 111,320
B3 Nov 2018 33Th/s 3417W 75db SHA-256 108,100
Whatsminer M10 Sep 2018 33Th/s 2145W 75db SHA-256 108,100
B5 Plus Feb 2018 110Mh/s 800W 65db EtHash 107,180
T2 Turbo+ 32T Sep 2018 32Th/s 2200W 72db SHA-256 104,880
SPx36 Sep 2018 540Gh/s 4400W 75db X11 104,420
Toddminer C1 Mar 2020 1.55Th/s 1380W 70db Eaglesong 103,500
Whatsminer M21 Aug 2019 31Th/s 1860W 75db SHA-256 101,430
Ebit E11 Oct 2018 30Th/s 1950W 75db SHA-256 98,210
H28 Dec 2018 28Th/s 2100W 70db SHA-256 91,770
Antminer S15 (28Th) Dec 2018 28Th/s 1596W 76db 2 91,770
STU-U6 Nov 2019 440Gh/s 2200W 76db X11 85,100
A6 LTCMaster Jan 2018 1.23Gh/s 1500W 82db Scrypt 82,800
T2 Turbo 25T Oct 2018 25Th/s 2050W 75db 4 81,880
Snow Panther B1+ Aug 2018 24.5Th/s 2100W 75db SHA-256 80,270
B2 Oct 2018 24Th/s 1950W 70db SHA-256 78,660
T2 Turbo Aug 2018 24Th/s 1980W 72db SHA-256 78,660
Antminer K5 (1130Gh) Apr 2020 1.13Th/s 1580W 72db Eaglesong 75,440
Antminer T15 (23Th) Dec 2018 23Th/s 1541W 75db 2 75,210
SC1 Immersion Mar 2019 2.2Th/s 1600W 30db 2 74,060
H22 Dec 2018 22Th/s 1700W 70db SHA-256 71,990
Giant+ A2000 Aug 2017 2Gh/s 450W 65db 6 67,390
Antminer S11 (20.5Th) Nov 2018 20.5Th/s 1530W 76db SHA-256 67,160
AvalonMiner 921 Sep 2018 20Th/s 1700W db SHA-256 65,550
X7+ Miner Mar 2019 320Gh/s 2000W 72db X11 61,870
Antminer B7 (96Kh) Mar 2019 96kh/s 528W 65db Tensority 61,870
Antminer S9 Hydro (18Th) Aug 2018 18Th/s 1728W 45db SHA-256 58,880
Ebit E10 Feb 2018 18Th/s 1650W 75db SHA-256 58,880
X6 Miner Aug 2018 860Mh/s 1079W 72db Scrypt 57,960
A9 ZMaster Jun 2018 50ksol/s 620W 70db Equihash 56,810
T2 Terminator May 2018 17.2Th/s 1570W 72db SHA-256 56,350
STU-U1+ Oct 2018 12.8Th/s 1850W 76db Blake256R14 53,820
Antminer S9 SE (16Th) Jul 2019 16Th/s 1280W 76db SHA-256 52,440
Snow Panther B1 Jul 2018 16Th/s 1380W 75db SHA-256 52,440
16Th/s Bitcoin Jul 2018 16Th/s 1400W 76db SHA-256 52,440
Ebit E9.3 May 2018 16Th/s 1760W 72db SHA-256 52,440
DragonMint T1 Apr 2018 16Th/s 1480W 75db SHA-256 52,440
X7 Miner Mar 2019 262Gh/s 1420W 72db X11 50,830
Antminer Z9 Sep 2018 42ksol/s 970W 75db Equihash 47,840
Antminer S9j (14.5Th) Aug 2018 14.5Th/s 1350W 76db SHA-256 47,380
STU-U1 Oct 2018 11Th/s 1600W 76db Blake256R14 46,230
Antminer S9i (14Th) May 2018 14Th/s 1320W 76db SHA-256 45,770
Antminer S9 (14Th) Nov 2017 14Th/s 1372W 85db SHA-256 45,770
AvalonMiner 841 Apr 2018 13.6Th/s 1290W 65db SHA-256 44,620
Antminer S9k (13.5Th) Aug 2019 13.5Th/s 1310W 76db SHA-256 44,160
Ebit E9i Jul 2018 13.5Th/s 1420W 74db SHA-256 44,160
Antminer S9 (13.5Th) Sep 2017 13.5Th/s 1323W 85db SHA-256 44,160
Antminer S9i (13Th) May 2018 13Th/s 1280W 76db SHA-256 42,550
Antminer S9 (13Th) Jul 2017 13Th/s 1300W 85db SHA-256 42,550
A4+ LTCMaster Nov 2017 620Mh/s 750W 80db Scrypt 41,860
Whatsminer M3X Mar 2018 12.5Th/s 2050W 78db SHA-256 40,940
Antminer T9 (12.5Th) Aug 2017 12.5Th/s 1576W 68db SHA-256 40,940
Antminer S9 (12.5Th) Feb 2017 12.5Th/s 1225W 85db SHA-256 40,940
Antminer L3+ (600Mh) Oct 2017 600Mh/s 850W 75db Scrypt 40,480
Antminer L3++ (596Mh) May 2018 596Mh/s 1050W 70db Scrypt 40,250
Ebit E9.2 May 2018 12Th/s 1320W 70db SHA-256 39,330
Whatsminer M3 Jan 2018 12Th/s 2000W 78db SHA-256 39,330
Antminer L3++ (580Mh) May 2018 580Mh/s 942W 76db Scrypt 39,100
Giant A900 Oct 2016 900Mh/s 270W 65db 6 37,950
AvalonMiner 821 Feb 2018 11.5Th/s 1200W 65db SHA-256 37,720
Antminer T9 (11.5Th) Apr 2017 11.5Th/s 1450W 68db SHA-256 37,720
Antminer S9 (11.5Th) Jun 2016 11.5Th/s 1127W 85db SHA-256 37,720
BK-N240 May 2018 240kh/s 650W 62db 2 37,030
A8+ CryptoMaster Apr 2018 240kh/s 480W 70db CryptoNight 37,030
L21 Jan 2018 550Mh/s 950W 75db Scrypt 37,030
SC1 Dual Mar 2019 1.1Th/s 900W 75db 2 37,030
BK-G28 Oct 2018 28Gh/s 1300W 70db 8 35,420
Antminer T9+ (10.5Th) Jan 2018 10.5Th/s 1432W 76db SHA-256 34,500
Antminer X3 (220Kh) May 2018 220kh/s 465W 76db CryptoNight 34,040
Antminer L3+ (504Mh) Jun 2017 504Mh/s 800W 70db Scrypt 34,040
Antminer DR3 Sep 2018 7.8Th/s 1410W 76db Blake256R14 32,890
Ebit E9+ Jan 2018 9Th/s 1300W 75db SHA-256 29,440
DSM7T Aug 2018 7Th/s 2100W 76db 2 29,440
Antminer R4 Feb 2017 8.7Th/s 845W 52db SHA-256 28,520
SX6 Sep 2017 8.5Th/s 1000W 72db SHA-256 27,830
Zig Z1 Pro Jun 2019 13Gh/s 1500W 72db Lyra2REv2 27,370
X1 Miner Jan 2019 12.96Gh/s 1110W 72db Lyra2REv2 27,370
Snow Panther D1 Jul 2018 6Th/s 2100W db Blake256R14 25,300
DSM6T Jun 2018 6Th/s 2100W 78db Blake256R14 25,300
Quadruple Mini Miner Aug 2016 600Mh/s 192W 50db 6 25,300
BK-D Jun 2018 320Gh/s 1100W 65db 4 25,300
A8 CryptoMaster Apr 2018 160kh/s 350W 70db CryptoNight 24,840
AvalonMiner 741 Apr 2017 7.3Th/s 1150W 65db SHA-256 23,920
Antminer D5 (119Gh) Nov 2018 119Gh/s 1566W 76db X11 23,000
A4 Dominator Jul 2017 280Mh/s 1050W 75db Scrypt 18,860
SC1 Slim Jan 2019 550Gh/s 450W 75db 2 18,630
SC1 Jun 2018 550Gh/s 500W 65db 2 18,630
HS1-PLUS Oct 2020 105Gh/s 115W 34db Handshake 17,710
Antminer S7 Sep 2015 4.73Th/s 1293W 62db SHA-256 15,410
Zig Z1+ Oct 2018 7.25Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 15,180
Mars H1 Jul 2020 88Gh/s 2800W 75db Handshake 14,720
Zig Z1 Sep 2018 6.8Gh/s 1200W 70db Lyra2REv2 14,260
DS19 Aug 2018 3.1Th/s 980W 67db Blake256R14 13,800
Antminer V9 (4Th) Mar 2018 4Th/s 1027W 76db SHA-256 13,110
BK-X Nov 2017 10Gh/s 630W 65db 8 12,650
Miner Cube Apr 2017 300Mh/s 90W 45db 6 12,650
A5+ DashMaster Mar 2018 65Gh/s 1500W 75db X11 12,650
A8C CryptoMaster May 2018 80kh/s 175W 70db CryptoNight 12,420
D9+ DecredMaster Aug 2018 2.8Th/s 1230W 70db Blake256R14 11,730
Antminer Z9 Mini Jun 2018 10ksol/s 300W 65db Equihash 11,270
DM56G May 2018 56Gh/s 2100W 72db X11 10,810
BK-N70 May 2018 70kh/s 240W 62db 2 10,810
D9 DecredMaster Apr 2018 2.4Th/s 1000W 70db Blake256R14 10,120
Zig D1 Nov 2018 48Gh/s 2200W 55db X11 9,200
Antminer S7-LN Jun 2016 2.7Th/s 697W 48db SHA-256 8,740
DragonMint B29 Apr 2018 2.1Th/s 900W 70db Blake256R14 8,740
BK-B Jan 2018 160Gh/s 410W 65db 5 6,900
Mini Miner Sep 2016 150Mh/s 50W 45db 6 6,210
A5 DashMaster Oct 2017 32.5Gh/s 750W 75db X11 6,210
BK-N+ Mar 2018 40kh/s 120W 60db 2 6,210
DCR1 Jun 2018 1.2Th/s 500W 65db Blake256R14 5,060
RR-210 Apr 2018 30kh/s 350W 55db 2 4,600
DM22G Sep 2017 22Gh/s 810W 81db X11 4,370
RR-200 Apr 2018 27kh/s 350W 55db 2 4,140
DR-100 Pro Nov 2017 21Gh/s 900W 55db X11 4,140
Antminer S5 Dec 2014 1.155Th/s 590W 65db SHA-256 3,680
Antminer D3 (19.3Gh) Oct 2017 19.3Gh/s 1350W 75db X11 3,680
DR-100 Aug 2017 19Gh/s 900W 55db X11 3,680
Antminer D3 (17.5Gh) Oct 2017 17.5Gh/s 1280W 75db X11 3,450
BK-N Mar 2018 20kh/s 60W 60db 2 2,990
STU-U2 Oct 2018 7Th/s 1600W 76db Blake2B 2,990
Antminer D3 (15Gh) Sep 2017 15Gh/s 1200W 75db X11 2,990
DM11G Jul 2017 10.8Gh/s 810W 81db X11 2,070
S11 SiaMaster Apr 2018 4.3Th/s 1350W 70db Blake2B 1,840
DragonMint B52 Apr 2018 3.83Th/s 1380W 70db Blake2B 1,610
Antminer S3 Jul 2014 478Gh/s 366W 60db SHA-256 1,610
Decred D18 Jun 2018 340Gh/s 180W 55db Blake256R14 1,380
Zig M1 Nov 2018 2.611Gh/s 784W db 5 1,150
Antminer B3 (1Kh) May 2018 1kh/s 380W 72db Tensority 690
Antminer B3 (780Hz) May 2018 780h/s 360W 72db Tensority 460
Antminer A3 (815Gh) Jan 2018 815Gh/s 1275W 76db Blake2B 230
HS3-SE Nov 2020 930Mh/s 930W 55db Handshake 230
DR-3 Apr 2017 600Mh/s 345W 50db X11 230

 

جهت اطلاع از موجود شدن دستگاه های ماینر با برگه سبز گمرک در کانال تلگرام ما عضو شوید