ماشین حساب استخراج

ماشین حساب ماینینگ
Bitcoin
نرخ هش دستگاه :
توان برق مصرفی (وات) :
هزینه هر کیلو وات ساعت برق (تومان):
Cost/kWh
کارمزد استخراج :
%
سود خالص ماهانه :
{{priceDollarMonth}}
$
{{pricetomanMonth}}
تومان
سختی شبکه :
21724134900047
قیمت هر واحد :
50007.545557534 USD
پاداش بلاک :
6.25 واحد
دوره درآمد درآمد ({{currency}}) هزینه برق (تومان) کارمزد استخراج ({{currency}}) سود حاصل ({{currency}}) سود حاصل (تومان)
ساعتی {{values[0][0]|number:6}} {{values[1][0]|currency}} {{costpowertomanHour}} {{values[3][0]|currency}} {{priceDollarHour}} {{pricetomanHour}}
روزانه {{values[0][1]|number:6}} {{values[1][1]|currency}} {{costpowertomanDay}} {{values[3][1]|currency}} {{priceDollarDay}} {{pricetomanDay}}
هفتگی {{values[0][2]|number:6}} {{values[1][2]|currency}} {{costpowertomanWeek}} {{values[3][2]|currency}} {{priceDollarWeek}} {{pricetomanWeek}}
ماهانه {{values[0][3]|number:6}} {{values[1][3]|currency}} {{costpowertomanMonth}} {{values[3][3]|currency}} {{priceDollarMonth2}} {{pricetomanMonth2}}
سالانه {{values[0][4]|number:6}} {{values[1][4]|currency}} {{costpowertomanYear}} {{values[3][4]|currency}} {{priceDollarYear}} {{pricetomanYear}}
>